Voříškiáda na Rybníčku - 3. ročník výstavy kříženců a psů bez průkazu původu

Autor: Administrator <pes(at)cz-pes.cz>, Téma: Výcvik, Vydáno dne: 09. 03. 2012

Kdy: 12. května 2012

Kde: Kynologický klub Brno-RybníčekHLAVNÍ SOUTĚŽ

Skupiny:

Třídy:

Třída štěňat (do 9 měsíců bez rozdílu velikosti)

Třída otevřená - Malý pes (od 9 měsíců, kohoutková výška do 40 cm)

Třída otevřená - Velký pes (od 9 měsíců, kohoutková výška nad 40 cm)

Třída veteránů (od 8 let bez rozdílu velikosti)

Tituly:

OSTATNÍ SOUTĚŽE:

“Nejlepší kámoši” - je určena pro děti od 4 do 12 let a jejich pejsky. Nehodnotí se vzhled, ale znalosti dítěte o jeho čtyřnohém kamarádovi a umění předvést pejska.

“Psí borec” – hodnotí se předvedená dovednost psa. Dovednost si určí majitel, hodnotí se nejen zvládnutí dovednosti psem, ale i její obtížnost.

“Betelná psí dvojka” – soutěž pro dvojice psů jednoho majitele – hodnotí se předvedení a vzájemný soulad pejsků

“Božský kožíšek” – soutěž o nejhezčí srst (hodnotí se kvalita, vybarvení a úprava srsti)

“Voříšek sympaťák” – divácká soutěž o nejsympatičtějšího pejska

DOPROVODNÉ AKCE:

PROGRAM:

Uzávěrka přihlášek: 3. května 2012

Výstavní poplatky:

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:

Hana Kubátová-Hiršová, Pratecká 200, 664 51 Kobylnice
nebo e-mailem: hana.hirsova@seznam.cz
Tel. 739 652 018

Výstavní poplatek zaplaťte poštovní poukázkou typu C na stejnou adresu, která je uvedená pro zasílání tištěných přihlášek. Kopii nebo originál ústřižku poštovní poukázky přiložte k přihlášce. Bez ústřižku nebude přihláška přijata. Přihlašuje-li majitel více než jednoho psa musí pro každého použít zvláštní přihlášku (platbu výstavních poplatků lze provést dohromady jednou složenkou). Po předchozí dohodě lze provést platbu i převodem na bankovní účet klubu.

Doklady k účasti na výstavě:

Veterinární podmínky:

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná všem psům a fenám křížencům a bez PP.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č.77/2004).

Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti jsou zakázány.

Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě je zakázáno.

Protesty:

Udělení titulů není nárokové.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy.

Přihláška ke stažení zde...