Členské poplatky klubu 2009 - info

Autor: Administrator <pes(at)cz-pes.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 12. 04. 2008

         Změnu poplatků odsouhlasila jednomyslně na návrh výboru členská schůze kynologického klubu Brno – Rybníček, která se konala dne 30. září 2008.

Členské poplatky na rok 2009 je možné provést bezhotovostní platbou na účet Kynologického klubu Brno-Rybníček vedený u České spořitelny a.s. Brno. č. účtu:  1349550309/0800

Platbu je potřeba provést do konce roku 2008. UPOZORNĚNÍ: je nutné uvést ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení plátce /člena kynologického klubu/, aby mohla být platba řádně identifikována.

Pokud některým členům nevyhovuje tento způsob platby je možné uhrazení členských poplatků tak jak byli do současné doby zvyklí.